מכונת אריזה מתוצרת ORA 602

קוד: 70000012
קיים במלאי
מכונת אריזה גליל כפול 2
מכונת אריזה על קיר 602
מכונת אירזה 602
תיאור
משקל מידות  W*D*H תיאור המוצר דגם
33 Kg 800*200*600  מכונת אריזה  ידנית ללא סטנד H 602 M
47 Kg 852*700*2079 מכונת אריזה ידנית ללא סטנד בעלת רול כפול  H 602 MPB*
77 Kg 852*700*2079 מכונת אריזה  פנאומטית ללא סטנד H 602 MPS
73 Kg 852*700*2079 מכונת אריזה ידנית על סטנד  H 602 B
77 Kg 852*700*2079 מכונת אריזה  ידנית על סטנד בעלת גליל כפול H 602 B*
83 Kg 852*700*2079 מכונת אריזה על סטנד פנאומטית H 602 BPS*
83 Kg 852*700*2079 מכונת אריזה על סטנד פנאומטית עם טיימר H 602 BPST**
       
       
 *בעלת רול כפול בחלק התחתון  
          בעלת מערכת השהייה  **